Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)

Stránky 238-242
Citace ZIMÁK, Jiří. Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(2), 238-242. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-2/mineralogie-zeleznych-rud-na-historickem-lozisku-horni-hostice-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/2

Mineralogy of iron ores at the historical deposit Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) Two types of iron ores were studied on the historical deposit at Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (eastern part of the Orlica-Śnieżnik Dome): (1) quartz-magnetite(±hematite) ores with accessory garnet (Alm80-88), and (2) carbonate-magnetite ores with abundant Ca-amphiboles and grünerite. Magnetite in the both ore types is often altered to maghemite and slightly martitized. The ores are interpreted as metamorphosed ferrolite of sedimentary or exhalativesedimentary origin.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím