Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem

Stránky 93-99
Citace FEDIUK, Ferry. Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(1), 93-99. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-1/gabroid-od-obce-tlestky-novy-clen-bazickych-satelitnich-pnu-v-proterozoickem-plasti-cistecko-jesenickeho-masivu-zapadni-cechy-pripad-koexistence-labradoritu-s-albitem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/1

A small intrusive body, so far unknown and incorporated in Neoproterozoic volcano-sedimentary complex has been detected in the vicinity of Tlestky-village 19 km WSW of Rakovník. It consists of medium grained gabbroic rock and its petrographic character as well as geological setting show a narrow affinity to analogous bodies scattered in a brachyanticlinal zone from Mladotice up to Petrovice rimming the Čistá granitoid massif. Two coexisting autonomous plagioklase species occur here, calcic and extremely sodic ones, ranging the rock to albite monzogabbro.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím