Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru

Stránky 131-133
Citace SEJKORA, Jiří a ŠKÁCHA, Pavel. Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 131-133. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/vyskyt-arsenolampritu-v-pribramskem-uran-polymetalickem-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím