Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru

Pages 131-133
Citation SEJKORA, Jiří a ŠKÁCHA, Pavel. Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2007, 14(1), 131-133. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/14-1/vyskyt-arsenolampritu-v-pribramskem-uran-polymetalickem-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Share on Social Networks
Rozumím