Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III. Sírany uranylu

Stránky 40-46
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím