Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III. Sírany uranylu

Stránky 40-46
Citace ČEJKA, Jiří. Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III. Sírany uranylu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 40-46. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/vibracni-spektroskopie-mineralu-uranylu-infracervena-a-ramanova-spektra-mineralu-uranylu-iii-sirany-uranylu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím