Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III. Sírany uranylu

Pages 40-46
Citation ČEJKA, Jiří. Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III. Sírany uranylu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2007, 14(1), 40-46. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/14-1/vibracni-spektroskopie-mineralu-uranylu-infracervena-a-ramanova-spektra-mineralu-uranylu-iii-sirany-uranylu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Share on Social Networks
Rozumím