Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru

Stránky 245
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří, LITOCHLEBOVÁ, Eva a JINDRA, Jaroslav. Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 245. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/vyskyty-magnetitu-v-jz-casti-pribramskeho-uran-polymetalickeho-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím