Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách

Stránky 246
Citace PAULIŠ, Petr a KOPECKÝ, Stanislav. Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 246. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/metaautunit-z-uranoveho-vyskytu-rudov-v-zeleznych-horach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím