Vibrační spektroskopie minerálů uranylu-infračervená a ramanova spektra minerálů uranylu II. uhličitany uranylu

Stránky 62-72
Citace ČEJKA, Jiří. Vibrační spektroskopie minerálů uranylu-infračervená a ramanova spektra minerálů uranylu II. uhličitany uranylu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 62-72. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/vibracni-spektroskopie-mineralu-uranylu-infracervena-a-ramanova-spektra-mineralu-uranylu-ii-uhlicitany-uranylu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím