Vibrační spektroskopie minerálů uranylu-infračervená a ramanova spektra minerálů uranylu II. uhličitany uranylu

Stránky 62-72
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím