Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)

Stránky 73-77
Citace LITOCHLEB, Jiří a KNÍŽEK, František. Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku bytíz (příbramský uran-polymetalický revír). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 73-77. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/kalcitove-druzove-dutiny-s-whewellitem-na-uranovem-lozisku-bytiz-pribramsky-uran-polymetalicky-revir
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím