Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve

Stránky 225-228
Citace TÁBORSKÝ, Zdeněk, ŽÁK, Karel a MALEC, Jan. Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 225-228. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/novy-typ-cu-mineralizace-v-devonskych-vapencich-prazske-panve
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím