Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve

Pages 225-228
Citation TÁBORSKÝ, Zdeněk, ŽÁK, Karel a MALEC, Jan. Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2005, 13(1), 225-228. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/13-1/novy-typ-cu-mineralizace-v-devonskych-vapencich-prazske-panve
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Share on Social Networks
Rozumím