Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro ČR

Stránky 137-139
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím