Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. I. Uranyl, UO22+

Stránky 44-51
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím