Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. I. Uranyl, UO22+

Pages 44-51
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím