Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. I. Uranyl, UO22+

Pages 44-51
Citation ČEJKA, Jiří. Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. I. Uranyl, UO22+. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 44-51. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/vibracni-spektroskopie-mineralu-uranylu-infracervena-a-ramanova-spektra-mineralu-uranylu-i-uranyl-uo22
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím