Nový nález andoritu (PbAgSb3S6) na lokalite Chyžné (Slovensko)

Stránky 147-152
Citace OZDÍN, Daniel a BÁLINTOVÁ, Tímea. Nový nález andoritu (PbAgSb3S6) na lokalite Chyžné (Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 147-152. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/novy-nalez-andoritu-pbagsb3s6-na-lokalite-chyzne-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím