Nový nález andoritu (PbAgSb3S6) na lokalite Chyžné (Slovensko)

Pages 147-152
Citation OZDÍN, Daniel a BÁLINTOVÁ, Tímea. Nový nález andoritu (PbAgSb3S6) na lokalite Chyžné (Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 147-152. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/novy-nalez-andoritu-pbagsb3s6-na-lokalite-chyzne-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím