Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)

Stránky 102-107
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a JINDRA, Jaroslav. Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 102-107. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/manganit-z-vrancicko-radetickeho-polymetalickeho-reviru-stredni-cechy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím