Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)

Pages 102-107
Citation LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a JINDRA, Jaroslav. Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 102-107. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/manganit-z-vrancicko-radetickeho-polymetalickeho-reviru-stredni-cechy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím