Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem

Stránky 246-247
Citace STANĚK, Josef. Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 246-247. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/doc-rndr-pavel-povondra-drsc-osmdesatnikem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím