Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem

Stránky 246-247
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím