Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem

Pages 246-247
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím