Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách

Stránky 208
Citace PAULIŠ, Petr a KOPECKÝ, Stanislav. Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 208. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/sekundarni-uranova-mineralizace-z-vestce-v-zeleznych-horach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím