Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách

Pages 208
Citation PAULIŠ, Petr a KOPECKÝ, Stanislav. Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2003, 11(1), 208. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/11-1/sekundarni-uranova-mineralizace-z-vestce-v-zeleznych-horach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Share on Social Networks
Rozumím