K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.

Stránky 253-265
Citace BOHDÁLEK, Petr. K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 253-265. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/k-zivotnimu-jubileu-rndr-vladimira-sreina-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím