František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště

Stránky 248-252
Citace FEDIUK, Ferry, Milan, FIŠERA. František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 11, 11(1), 248-252. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/frantisek-farsky-131-let-od-svetove-premiery-analyz-mineralu-zemskeho-plaste
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím