Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam

Stránky 144-148
Citace ČOPJAKOVÁ, Renata a SULOVSKÝ, Petr. Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 144-148. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/detriticke-chromity-v-kulmskych-sedimentech-drahanske-vrchoviny-a-jejich-tektonicky-vyznam
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím