Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam

Pages 144-148
Citation ČOPJAKOVÁ, Renata a SULOVSKÝ, Petr. Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2003, 11(1), 144-148. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/11-1/detriticke-chromity-v-kulmskych-sedimentech-drahanske-vrchoviny-a-jejich-tektonicky-vyznam
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Share on Social Networks
Rozumím