Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1

Stránky 315-318
Citace DVOŘÁK, Zdeněk, JANEČEK, Oldřich a ŘEHOŘ, Michal. Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 315-318. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/nerosty-severoceske-hnedouhelne-panve-dodatek-1
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím