Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech

Stránky 318-320
Citace DVOŘÁK, Zdeněk, RADOŇ, Miroslav a ŘEHOŘ, Michal. Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 318-320. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/mineraly-koprolitu-na-nekterych-paleontologickych-lokalitach-cech
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím