Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii

Stránky 130-144
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím