Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii

Pages 130-144
Citation KOVALENKER, Vladimir A. a TVRDÝ, Jaromír. Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 130-144. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/nektere-bismutove-sulfosole-polymetalickych-lozisek-catkal-kuramskeho-hrebene-ve-stredni-asii
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím