Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice

Stránky 156-166
Citace MALEC, Jan. Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 156-166. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/morfologie-a-slozeni-zlata-z-aluvialnich-rozsypu-v-ceske-republice
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím