Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice

Pages 156-166
Citation MALEC, Jan. Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 156-166. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/morfologie-a-slozeni-zlata-z-aluvialnich-rozsypu-v-ceske-republice
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím