Annals of the Náprstek Museum

Annals of the Náprstek Museum je odborný recenzovaný časopis vydávaný Národním muzeem, kde jsou publikovány výsledky vědeckého bádání z oboru etnologie, archeologie, historie, které ještě nebyly zveřejněny a které jsou tematicky zaměřeny na oblast materiální a duchovní kultury a sociálních vztahů v mimoevropských kulturách. Od roku 1962, kdy byl založen, vycházel jednou ročně, od roku 2013 vychází dvakrát ročně. Každé číslo je strukturováno do čtyř oddílů: 1. Studie, 2. Zprávy z výzkumu, 3. Materialia, 4. Recenze literatury zabývající se mimoevropskými kulturami. Časopis je zařazen do databáze EBSCO s fulltextovým vyhledáváním ve skupině Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) a do databáze ERIH PLUS.

Aktuální číslo

2019 /40/2

ISSN : 0231-844X (print), 2533-5685 (online)
Vedoucí redaktor: Jiří Honzl


Čísla