Zámek v Polance nad Odrou v době Heleny Salomeny Müllerové z Reichenberka / Polanka nad Odrou Chateau in the lifetime of Helena Salomena Müller of Reichenberg

Stránky 52-63
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím