Zámek v Polance nad Odrou v době Heleny Salomeny Müllerové z Reichenberka / Polanka nad Odrou Chateau in the lifetime of Helena Salomena Müller of Reichenberg

Stránky 52-63
Citace MAŠITOVÁ, Petra . Zámek v Polance nad Odrou v době Heleny Salomeny Müllerové z Reichenberka / Polanka nad Odrou Chateau in the lifetime of Helena Salomena Müller of Reichenberg. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(3-4), 52-63. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-3-4/zamek-v-polance-nad-odrou-v-dobe-heleny-salomeny-mullerove-z-reichenberka-polanka-nad-odrou-chateau-in-the-lifetime-of-helena-salomena-muller-of-reichenberg
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím