Zámek v Polance nad Odrou v době Heleny Salomeny Müllerové z Reichenberka / Polanka nad Odrou Chateau in the lifetime of Helena Salomena Müller of Reichenberg

Pages 52-63
Citation MAŠITOVÁ, Petra . Zámek v Polance nad Odrou v době Heleny Salomeny Müllerové z Reichenberka / Polanka nad Odrou Chateau in the lifetime of Helena Salomena Müller of Reichenberg. Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2012, 181(3-4), 52-63. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/181-3-4/zamek-v-polance-nad-odrou-v-dobe-heleny-salomeny-mullerove-z-reichenberka-polanka-nad-odrou-chateau-in-the-lifetime-of-helena-salomena-muller-of-reichenberg
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/3-4Share on Social Networks
Rozumím