Vývoj „archeologických sbírek“ Národního muzea od 90. let 19. století do roku 1914 / Development of "Archaeological Collections" of the National Museum from the 1890s to 1914

Stránky 35-51
Citace FÜRSTOVÁ, Iveta . Vývoj „archeologických sbírek“ Národního muzea od 90. let 19. století do roku 1914 / Development of "Archaeological Collections" of the National Museum from the 1890s to 1914. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(3-4), 35-51. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-3-4/vyvoj-archeologickych-sbirek-narodniho-muzea-od-90-let-19-stoleti-do-roku-1914-development-of-archaeological-collections-of-the-national-museum-from-the-1890s-to-1914
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím