Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy (Processions and pilgrims on the pilgrims’ route to Hájek u Prahy)

Pages 24-43
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/1-2Share on Social Networks
Rozumím