In memoriam Hermíny Duškové (In memoriam Hermína Dušková)

Stránky 85-87
Citace BĚLIČOVÁ, Milena. In memoriam Hermíny Duškové (In memoriam Hermína Dušková). Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(1-2), 85-87. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-1-2/in-memoriam-herminy-duskove-in-memoriam-hermina-duskova
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím