Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně / Glass objects from the Early Medieval sovereign grave in Kolín

Pages 51-81
Citation KOŠTA, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Hedvika a HULÍNSKÝ, Václav. Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně / Glass objects from the Early Medieval sovereign grave in Kolín. Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2011, 180(3-4), 51-81. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/180-3-4/sklenene-predmety-z-rane-stredovekeho-knizeciho-hrobu-v-koline-glass-objects-from-the-early-medieval-sovereign-grave-in-kolin
Journal of the National Museum. History Series | 2011/180/3-4Share on Social Networks
Rozumím