"Můj drahý národ český neskoná, on hrůzy všechny slavně překoná!" Ke 130 letům výtvarných proměn slavnostní opery B. Smetany Libuše. / "My dear Czech nation shall not perish, shall overcome all disasters!" 130 years of artistic metamorphoses of the stage

Stránky 54-73
Citace KOUBSKÁ, Vlasta. "Můj drahý národ český neskoná, on hrůzy všechny slavně překoná!" Ke 130 letům výtvarných proměn slavnostní opery B. Smetany Libuše. / "My dear Czech nation shall not perish, shall overcome all disasters!" 130 years of artistic metamorphoses of the stage. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2011, 180(1-2), 54-73. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-1-2/muj-drahy-narod-cesky-neskona-on-hruzy-vsechny-slavne-prekona-ke-130-letum-vytvarnych-promen-slavnostni-opery-b-smetany-libuse-my-dear-czech-nation-shall-not-perish-shall-overcome-all-disasters-130-years-of-artistic-metamorphoses-of-the-stage
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím