K publicistice poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953). Perspektiva Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana. / Contribution to the study of journalism of social-democratic exile (1948-1953). Perspective of Blažej Vilím and Bohumil Laušman.

Stránky 32-53
Citace HORÁK, Pavel. K publicistice poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953). Perspektiva Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana. / Contribution to the study of journalism of social-democratic exile (1948-1953). Perspective of Blažej Vilím and Bohumil Laušman. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2011, 180(1-2), 32-53. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-1-2/k-publicistice-pounoroveho-socialnedemokratickeho-exilu-1948-1953-perspektiva-blazeje-vilima-a-bohumila-lausmana-contribution-to-the-study-of-journalism-of-social-democratic-exile-1948-1953-perspective-of-blazej-vilim-and-bohumil-lausman
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím