Genealogická a heraldická sbírka Rudolfa Konstantina Vratislava z Mitrovic Archivu Národního muzea. / Genealogical and heraldic collection of Rudolf Konstantin Vratislav of Mitrovic in the Archive of the National Museum.

Stránky 74-85
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím