Genealogická a heraldická sbírka Rudolfa Konstantina Vratislava z Mitrovic Archivu Národního muzea. / Genealogical and heraldic collection of Rudolf Konstantin Vratislav of Mitrovic in the Archive of the National Museum.

Stránky 74-85
Citace WOITSCHOVÁ, Klára. Genealogická a heraldická sbírka Rudolfa Konstantina Vratislava z Mitrovic Archivu Národního muzea. / Genealogical and heraldic collection of Rudolf Konstantin Vratislav of Mitrovic in the Archive of the National Museum. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2011, 180(1-2), 74-85. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-1-2/genealogicka-a-heraldicka-sbirka-rudolfa-konstantina-vratislava-z-mitrovic-archivu-narodniho-muzea-genealogical-and-heraldic-collection-of-rudolf-konstantin-vratislav-of-mitrovic-in-the-archive-of-the-national-museum
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím