K publicistice poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953). Perspektiva Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana. / Contribution to the study of journalism of social-democratic exile (1948-1953). Perspective of Blažej Vilím and Bohumil Laušman.

Pages 32-53
Journal of the National Museum. History Series | 2011/180/1-2Share on Social Networks
Rozumím