Spory městečka Janovice nad Úhlavou o privilegia v 18. století / Controversy of the town Janovice nad Úhlavou for its privileges in the 18th century.

Pages 162-193
Citation LHOTÁK, Jan. Spory městečka Janovice nad Úhlavou o privilegia v 18. století / Controversy of the town Janovice nad Úhlavou for its privileges in the 18th century. Journal of the National Museum. History Series Prague: National Museum, 2008, 177(3-4), 162-193. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/177-3-4/spory-mestecka-janovice-nad-uhlavou-o-privilegia-v-18-stoleti-controversy-of-the-town-janovice-nad-uhlavou-for-its-privileges-in-the-18th-century
Journal of the National Museum. History Series | 2008/177/3-4Share on Social Networks
Rozumím