Eliška z Landštejna na Tuchorazi a Magdalena Kropáčová z Brodějovic jako příklad raněnovověkých věřitelek Maxmiliána II / Eliška of Landštejn on Tuchoraz and Magdalena Kropáčová of Brodějovice as Maxmilián II. creditors in the early m

Stránky 109-124
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2008/177/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím