První brněnské litografické dílny a počátky litografie na Moravě

Stránky 57–65
DOI 10.2478/amnpsc-2018-008
Klíčová slova Brno – lithographic workshops – lithography – Johann Baptista Trassler – Adolph Trassler – Johann Gastl
Typ článku Recenzovaný článek
Citace HEILANDOVÁ, Lucie. První brněnské litografické dílny a počátky litografie na Moravě . Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2018, 63(3-4), 57–65. DOI: https://doi.org/10.2478/amnpsc-2018-008. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/63-3-4/prvni-brnenske-litograficke-dilny-a-pocatky-litografie-na-morave
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2018/63/3-4

Interest in the art of lithography in Moravia already began to appear in the early 19th century. The first lithographic workshops in Moravia were established as late as in 1824, when one was founded by Johann Baptista and Adolph Trassler as well as Johann Gastl at their printing works in Brno. Both the Trasslers and Gastl considered it to be an opportunity to expand the offer of their printing works and primarily became specialised in the printing of ephemera. Their lithographic production was thus tied to commercial art and book and magazine production rather than to independent artistic production.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím