Miesto a význam knižnej kultúry v aktivitách českého slovakofilského hnutia 19. storočí

Stránky 25–32
DOI 10.2478/amnpsc-2018-0004
Klíčová slova Czech Slovakophiles – Czech-Slovak solidarity – book culture – Czechoslovak library
Typ článku Recenzovaný článek
Citace JURČIŠINOVÁ, Nadežda. Miesto a význam knižnej kultúry v aktivitách českého slovakofilského hnutia 19. storočí . Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2018, 63(3-4), 25–32. DOI: https://doi.org/10.2478/amnpsc-2018-0004. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/63-3-4/miesto-a-vyznam-kniznej-kultury-v-aktivitach-ceskeho-slovakofilskeho-hnutia-19-storoci
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2018/63/3-4

An important role in the activities of the Slovakophile movement, which was born in Bohemia and Moravia at the end of the 1870s, was played by book culture. Especially by means of books and articles in magazines, Czech Slovakophiles acquainted the wider Czech public with the position of Slovaks in Hungary and aroused interest in the development of Czech-Slovak solidarity. A significant role in this activity was played by the national-defence and Slovakophile association Czechoslovak Unity in Prague (1896–1914), which would send the Slovaks books and magazines, and even the entire libraries. Cooperation in this area was supported even by T. G. Masaryk, but especially by such Slovakophiles as Rudolf Pokorný, Josef Holeček, Adolf Heyduk, Karel Kálal, Jaroslav Vlček, František Pastrnek and František Bílý.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím