K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu

Stránky 67-72
Klíčová slova media education, media literacy
Citace ŠŤASTNÁ, Lucie a JIRÁK, Jan . K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2012, 57(4), 67-72. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/57-4/k-periodizaci-vyvoje-medialni-vychovy-a-medialniho-vzdelavani-v-ceskem-prostredi-v-evropskem-kontextu
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2012/57/4

The text offers the discussion about possible approaches to the descrittion of the development of formal media education in Czech and European contexts. Severeal epochs are identified starting with pre-systematic experiments and followed by conceptual framing betwwen WWI and WWII, the post-war reconstruction, systematization and institulization. The general and shared characteristic features are confronted with specific cultural and political problems of given region, based on the analysis of relevant didactic materials.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím