Sbírkotvorná a výzkumná činnost jako forma komunikace muzea s veřejností (na příkladu vývoje pravěkého oddělení Národního muzea)

Stránky 24-33
DOI 10.37520/amnph.2018.012
Klíčová slova National Museum, archaeology, J. L. Píč, J. Neustupný, collecting activities, archaeological researches
Citace SKLENÁŘ, Karel. Sbírkotvorná a výzkumná činnost jako forma komunikace muzea s veřejností (na příkladu vývoje pravěkého oddělení Národního muzea). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2018, 72(3-4), 24-33. DOI: https://doi.org/10.37520/amnph.2018.012. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/72-3-4/sbirkotvorna-a-vyzkumna-cinnost-jako-forma-komunikace-muzea-s-verejnosti-na-prikladu-vyvoje-pravekeho-oddeleni-narodniho-muzea
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2018/72/3-4

Based on the example of the Prehistory Department of the National Museum, the present paper examines two of the ways in which the Museum has communicated with the public from the time of its foundation to, basically, the present: through the activities of collecting and researching. In the case of collecting activities, the text outlines how the proportion of donations and purchases along with the Museum’s discoveries evolved depending on social, political and, for example, legal circumstances. In the case of research activities, it illustrates the significance of the overall context regarding the development of archeology and its institutional protection. An irreplaceable role in the whole process was, however, played by important personalities of the Museum’s Archeology Department, such as J. L. Píč and J. Neustupný.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím